Informatie / Overlegbijeenkomst

Ter uitwisseling van alle kennis en ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering houdt Ondernemend Platteland diverse inloop- en overlegbijeenkomsten. In de volksmond worden deze veelal achterbanvergadering genoemd. Tijdens deze bijeenkomsten worden de aanwezige perosnen geïnformeerd over alle uiteenlopende zaken binnen de gemeente. Onze leden kunnen hier ook altijd met hun vragen, opmerkingen en bevindingen terecht. Een van de belangrijke doelstellingen is dat onze raads- en commissieleden goed geïnformeerd vanuit onze achterban hun bijeenkomsten voorbereiden en uw mening hier kunnen laten horen. Uiteindelijk brengen zij uw mening naar voren!

Bezoek aan een achterbanvergadering is eng, griezelig en saai?

Het antwoord is nee!

Ondernemend Platteland heeft gewoon gezellige en leerzame bijeenkomsten, waar veelal tussen de 10 en 20 personen aanwezig zijn. De bijeenkomsten beginnen meestal om 20.00 uur en worden gehouden in een aparte ruimte bij Cafe-Zaal Schuttershof aan de Klein-Zundertseweg 38 in Klein-Zundert met altijd voldoende parkeergelegenheid. En voor de kosten hoeft u het niet te laten, want rondjes geven hoeft niet!

In 2009 heeft Ondernemend Platteland als eerste Zundertse partij een informatieoverlegbijeenkomst in het veld georganiseerd, welke een groot succes was. Ongetwijfeld zal dat in 2010 weer herhaald worden. Een ideale en laagdrempelige manier, waaruit het Vooruitstrevende, Praktische, Realistische en Ondernemende karakter van Ondernemend Platteland maar weer eens is gebleken!!!